Dränering Norrtälje

Dränering som säkrar din husgrund

Oavsett vilken husgrund du har är det viktigt att dräneringen fungerar som den ska. Den ska vara utformad efter de befintliga markförhållandena och grundens specifika egenskaper.

Är det lång tid sedan ditt hus dränerades? Vi tar tag i situationen innan den bristfälliga dräneringen leder till problem. Våra tekniker vidtar adekvata åtgärder som ska säkerställa husets fortsatta välmående och ser till att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt.

Vi erbjuder dränering till fasta priser, utan tillkommande kostnader eller dolda avgifter. Kontakta oss så kommer vi utan kostnad ut och kontrollerar fastigheten och ger dig en kostnadsfri offert.


Ett måste för alla grunder

Att hålla husgrunder och källare fria från fukt är grundläggande för att en fastighet ska fungera väl. Dränering är ett absolut måste för alla husgrunder. Hur den utförs varierar med markförhållanden och typ av husgrund.

Våra erfarna medarbetare hjälper dig hela vägen – från första inspektion till slutförande av dräneringen. Vi använder endast material av högsta klass från ledande leverantörer och erbjuder även som teknisk support och rådgivning vid behov.

Vi inleder arbetet med att besiktiga husgrunden. I detta skede gör vi alla de mätningar som krävs för att det framtida arbetet ska utföras på ett korrekt sätt.

Dålig dränering kan orsaka problem

Om dräneringen inte fungerar som den ska kommer det uppstå problem med stor sannolikhet. Hus som har källare kan drabbas av översvämning, men dålig dränering kan även orsaka fuktproblem som kan leda till skador på huset i längden. Fukt i ett hus innebär ofta mögel som i sin tur leder till dålig luft och sämre hälsa bland de boende. Det finns gott om starka skäl att låta oss utföra en dränering av ditt hus.

Hur en dränering utförs bestäms av flera faktorer, främst hur huset är byggt och hur de rådande markförhållandena ser ut. Mark som till stor del består av grus och sand leder exempelvis bort vatten bra, medan lerjord lätt orsakar problem.

Genom att låta oss utföra en dränering så kan du förbättra avrinningen väsentligt. Men det finns även andra saker som kan vara bra att tänka på med tanke på avrinningen, exempelvis att man bör undvika rabatter runt huset.

Vi utför dränering snabbt, enkelt och prisvärt!